Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:34

Nỗi nhớ đi hoang
      lang thang, thất thểu
nỗi nhớ hành khất
          rong rêu, mù loà

Nỗi nhớ chạm vào đá -
                đá khóc
chạm vào gió -
           gió than
chạm vào đại ngàn -
     đại ngàn hú gọi
         âm âm rờn rợn
                 niềm đau

Nỗi nhớ chạm vào sóng bạc đầu -
        biển cồn cào cơn khát
chạm vào tim người -
        người vội vàng...
               ngoảnh mặt!

Lòng ta chùng xuống bất ngờ
thương cho nỗi nhớ
          không còn nơi chốn!


Nguồn: Trương Tuyết Mai, Nghe trăng, NXB Văn học, 2009