Ai thổi sáo trên lầu sang trọng
Tiếng sáo nghe lúc vọng lúc không
Theo mây âm hưởng trôi ngang
Tiếng trong hoà với ánh trăng qua rèm
Như Hoàn Tử thổi liền ba khúc
Nhớ Mã Dung viết một bài thơ
Khúc ngưng người thổi ngồi trơ
Nhưng dư âm vẫn lững lờ không trung.