Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 09/09/2016 01:21

邠娘羯鼓

新教邠娘羯鼓成,
大酺初日最先呈。
冬兒指向貞貞說,
一曲干嗚兩杖輕。

 

Bân nương Yết cổ

Tân giáo Bân nương Yết cổ thành,
Đại bô sơ nhật tối tiên trình.
Đông nhi chỉ hướng Trinh Trinh thuyết
Nhất khúc can minh lưỡng trượng khinh.

 

Dịch nghĩa

Đội nữ nhạc Bân đánh trống Yết đã được đào tạo xong,
Lần đầu tiên trình tấu trong một bữa tiệc lớn.
Bé Đông tay chỉ miệng nói với bé Trinh Trinh,
Mỗi bài trống được tấu lên, hai que gõ trống gõ rất nhẹ nhàng.


Bân nương là tên gọi chung cho mỗi thành viên của đội nữ nhạc tên Bân. Yết cổ là loại trống do người Yết (một trong các bộ tộc của Hung Nô) chế ra. Trống dài, eo thắt lại.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đội nữ Bân học xong trống Yết
Lần đầu tiên trong tiệc tấu trình
Bé Đông giảng giải bé Trinh
Mỗi lần trống tấu, nhẹ nhàng que đưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trống Yết học thành đội nữ Bân
Ngày đầu tiệc lớn mới ra quân.
Bé Đông tay chỉ Trinh Trinh nói
Que gỏ nhẹ nhàng khúc trống vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời