Một sớm mùa đông, tôi cảm thấy
trái đất đi về phía trước bằng cách tự lăn tròn
Một nhịp thở của không khí
đến từ lòng đất sâu kín
lộp bộp trên các tường nhà

Tắm trong sự chuyển động: chiếc lều của lặng im
Bánh lái huyền vi của một đám chim mùa di trú
Điệu rung giọng các nhạc cụ cất giấu đâu đó
bay lên từ bóng dáng mùa đông

Dường đâu lúc chúng ta đây
dưới tán cây đoạn lớn mùa hè
với tiếng vù vù
của hàng chục triệu
cánh côn trùng bay trên ta


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)