20/01/2021 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoà bình trị vì trên sống mũi tàu sôi sục
I den forsande stäven vila

Tác giả: Tomas Tranströmer

Nước: Thuỵ Điển
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2015 14:26

 

Nguyên tác

I den forsande stäven är vila
En vintermorgon förnimmes hur denna jord
vältrar sig fram. Mot husets väggar
smattrar ett luftdrag
ur det fördolda.

Omflutet av rörelse: stillhetens tält.
Och det hemliga rodret i flyttfågelsflocken.
Ur vinterdunklet
stiger tremulo

från dolda instrument. Det är som att stå
under sommarens höga lind, med tiotuen
insektsvingars
dån över sitt huvud.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Một sớm mùa đông, tôi cảm thấy
trái đất đi về phía trước bằng cách tự lăn tròn
Một nhịp thở của không khí
đến từ lòng đất sâu kín
lộp bộp trên các tường nhà

Tắm trong sự chuyển động: chiếc lều của lặng im
Bánh lái huyền vi của một đám chim mùa di trú
Điệu rung giọng các nhạc cụ cất giấu đâu đó
bay lên từ bóng dáng mùa đông

Dường đâu lúc chúng ta đây
dưới tán cây đoạn lớn mùa hè
với tiếng vù vù
của hàng chục triệu
cánh côn trùng bay trên ta
Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tomas Tranströmer » Hoà bình trị vì trên sống mũi tàu sôi sục