Tôi đã trông thấy nó nhiều
Thực tại làm mòn mỏi chúng ta
nhưng đây mùa hè đã đến

sân bay lớn này - trên đó người bẻ ghi
đưa xuống từ trời, người này sau người khác
một đám người bị rét cóng

Cỏ rồi hoa - chúng tôi xuống đây
Cỏ màu xanh
Tôi tự nhủ mình


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)