Đại dương tháng mười lóng lánh vô tư
với chiếc vây lưng những con quái vật biển đầu sư tử

Chẳng có gì nhắc lại
sự say sóng màu trắng của các cuộc đua thuyền

Một ánh ngời màu hổ phách xóm làng quê
và mọi tiếng ồn đều chậm rãi chạy trốn

Chữ tượng hình cổ của tiếng chó sủa
được vẽ lên trong không trung của các ngôi vườn

Tại đó một trái vàng lập mẹo với cây
tự rơi xuống đất


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)