Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2014 20:50

酬人雨後玩竹

南天春雨時,
那鑒雪霜姿。
眾類亦雲茂,
虛心寧自持。
多留晉賢醉,
早伴舜妃悲。
晚歲君能賞,
蒼蒼勁節奇。

 

Thù nhân vũ hậu ngoạn trúc

Nam thiên xuân vũ thì,
Na giám tuyết sương tư.
Chúng loại diệc vân mậu,
Hư tâm ninh tự trì.
Đa lưu Tấn hiền tuý,
Tảo bạn Thuấn phi bi.
Vãn tuế quân năng thưởng,
Thương thương kình tiết kỳ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tâm Lý

Giọt xuân mát mặt cảnh trần
Riêng mình tuyết dập sương dầm ai thương?
Trăm hoa múa sắc khoe hương
Riêng mình dày gió tấc vuông chẳng sờn
Rượu nồng gắn chữ keo sơn
Lệ sầu mạch thảm duyên hờn bấy duyên
Bạc đầu ví biết tình chuyên
Xinh xinh tiết giữ màu gìn xanh xanh


Nguồn: Thơ Tiết Đào (85 bài), Ngô Tâm Lý dịch, Sài Gòn, 1958
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời miền nam mưa xuân đang lúc
Nào ta xem vẻ tuyết sương xinh
Tâm không luôn tự giữ mình
Giống dòng thuộc loại ngoại hình tốt tươi
Giữ lại uống hiền tài đời Tấn
Sớm cảm thương nỗi hận Thuấn phi
Cuối năm ông thưởng ngoạn đi
Xanh xanh vết lệ lạ kỳ đốt tre.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời