Những bông hoa ngái ngủ
Nhắc cho em về anh
Những chiếc lá ngái ngủ
Nhắc một ngày rất xanh

Thức dậy ở bên nhau
Mà có còn nhau đâu
Chỉ trong mơ mới nhận
Nỗi dịu êm buổi đầu

Rất lâu không còn khóc
Rất lâu không còn chờ
Rất lâu không quen được
Những thoáng người bơ vơ

Đêm đêm hoa không ngủ
Thức cho qua một đời
Chưa nở mà đã rụng
Nét héo cười trên môi

Còn một gang trời sáng
Buồn ơi thức đủ rồi
Khép cánh vào đôi phút
Buông một lời vui vui...