11.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 19/12/2015 17:10 bởi tôn tiền tử
Cẩm Vân là một Việt kiều sống tại Na Uy. Trước chị học Đại học Khoa học Sài Gòn, sau chuyển tiếp sang học Đại học Oslo, Na Uy, rồi tốt nghiệp và định cư tại Na Uy. Chị có một số bài thơ được phổ nhạc và biết đến nhiều qua giọng ca của Khánh Ly. Chị đã ra mắt một tập thơ có tên Chim hót trên đầu ngọn lau tại Mỹ.

 

Chim hót trên đầu ngọn lau