( gửi Hoa Xuyên Tuyết)

Nắng lạnh sao mà em rạo rực
Tình yêu tuyết trắng cứ phau phau
Mai mốt xa rồi em có nhớ
Hững hờ chi rứa để lòng đau
KDH


HN, 1/10/2008