Chưa có đánh giá nào
32 bài thơ
Tạo ngày 09/08/2008 08:45 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 31/08/2013 15:27 bởi hongha83
Tập thơ gồm 32 bài do NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 1996.