Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2008 03:37

Ngày thơ dại
Mẹ ru mòn tiếng võng
Con khóc cười có hết thảy niềm vui
Môi trầu mẹ thơm vào giấc ngủ
Con nào hay tay mẹ vỗ đơn côi!
Con biết đâu không cha nữa trên đời
Phía cửa nhà gió lộng!
Mẹ bế bồng, chăm lo, hy vọng...
Lớn con về chưa kịp ấm tình thương
Không mẹ bao năm dằng dặc nỗi buồn
Chè không đậm
Vắng môi trầu của mẹ
Bếp không ấm thiếu tay người vun nhóm
Đạo làm con
Cúi xin mẹ thấu tường
Cách trở, vô thường
Buổi bão đạn mưa bom