Bài hát em luyện hồn anh cảm xúc
Những nghiệm suy về tình ái thiên đàng,
Thần thánh nào đã đánh cắp hoang mang
Khi nghe những tinh cầu trên trời ấy!

Khi mệt mỏi với cuộc đời khổ ải,
Anh ước mơ trút hơi thở cuối cùng,
Ôi, Emma! Anh bay đến em cùng,
Và em hát ru anh vào cõi chết.

Nếu được yên trên môi em cùng má
Êm ái chơi trên hoa tiếu thiên đường,
Thứ tha cho một hồn trí dở ương, --
Bởi, bị đánh cắp về nơi xa lắc.

Em như một thiên thần trong trời đất,
Quyến rũ anh vào hạnh phúc tuyệt vời:
Nhận diện tử sinh--Ai chẳng qua đời,
Nếu cái chết có phần ngọt ngào như thế?