Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: nhớ chơi chơi (1) chùm thơ tương tư (15) chumthotuongtu (4) Thi Thiện (42)
Đăng ngày 21/07/2021 16:59, số lượt xem: 135

Dặn lòng dặn nhớ: nhớ chơi chơi,
Ai dè nhớ thiệt, nhớ khơi khơi sóng bồi.
Dặm trường thương nhớ xa xôi,
Núi rơi dòng thác, ngọn đồi quên cao.

Cũng tay oách phiệt ngạo cao,
Cũng thời oai hổ báo hùm chiên thu*.
Lữ hành khách giả vương ngưu,
Ngờ đâu rơi lưới thiên thu ngàn đời.

Lưới thiên thu ắt thời khắc đợi,
Tình lên nồng, men sợ chua cay.
Dẽ dàng một chút mê say,
Mà đời có dễ cho ai thoát trần.

Ái ân ân ái bao lần,
Mà phen hú vía tần ngần tơ ngơ.
Thôi thì lại nhớ chơi chơi,
Rằng đừng nhớ thiệt một đời lệ bua*...

* chiên thu: thu thơm - mùa thu đẹp.
* vương ngưu: vương giả, bệ vệ và bề thế.
* lệ bua: giọt lệ phân bua.
Sài Gòn, 7/2021.