34.67
Từ khoá: ngạo (13) #ngao (10) thi thiện (42) #thithiện (14)
Đăng ngày 01/10/2020 11:14, số lượt xem: 177

ỡm đời rỏn rẻng gieo lời ngọt
dăm thằng hớt chuyện sột soạt ngôi
chàng gió quen thói trăng hoa lắm!
bông mấy chuyện đùa, cả rừng hay.
cỏ mọc ven đường lún phún dại
hoa len nách ngọc nhồn nhột khôn
hữu nhân tri kỷ trăm năm một
bạn ba bè bảy, bốn bữa: bay.

Sài Gòn, 10/2019