Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 01/11/2015 11:30 bởi tôn tiền tử
Thiệu Giang hiện chưa rõ lai lịch. Ông là bạn của nhạc sĩ Nguyễn Hiền, có bài thơ Người em nhỏ được Nguyễn Hiền phổ nhạc thành ca khúc đầu tay của mình.