Buổi sáng thức dậy
Nhìn lên mái nhà thưa như phên mắt cáo
Nghe đài phát thanh xây dựng nông thôn

Buổi sáng thức dậy
Nghe tàu bay rao đờn vọng cổ
Kêu gọi “tàn quân Việt Cộng” đầu hàng
Và rải truyền đơn

Buổi sáng ngoi ra từ trong vôi gạch
Cởi trần kiểm điểm vết thương
Nghe nói phi cơ bỏ bom lầm lẫn
Sau cuộc điều tra sẽ có bồi thường

Buổi sáng ở trại tạm cư
Nghe nói đánh nhau hai mươi năm nữa
Bom đạn và tiền
       do đồng minh hai bên viện trợ
Phần chúng ta chỉ góp máu xương

Buổi sáng chui ra khỏi hầm trú ẩn
Vỗ vào đầu thấy đau
Ngắt vào thịt thấy đau
Da thịt nghe đau: dấu hiệu sống còn.


Hậu Nghĩa 1965