Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/12/2023 11:21, số lượt xem: 366

Ngồi trên xe
Anh đưa em qua phố
Anh nghe tâm sự em
Miền Trung mình nghèo khó.

Và cứ thế
Mỗi ngày và mỗi ngày
Anh đưa và anh rước
Em trở thành khách quen.

Mình cùng nhau
Kể về đời hối hả
Hai con người xa lạ
Cứ như là người thân.

Rồi một hôm
Em bảo em lấy chồng
Xe anh giờ chỉ chở
Những kỉ niệm về em.

Thiên Nhai Hải Giác
Đêm đông 2023