14.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 19/03/2024 21:18, số lượt xem: 128

Một chút kí ức đầy màu sắc
Mỹ lệ mấy cũng là thoáng qua
Đã là quá khách đi hết chuyến
Hà tất gánh vác chuyện càn khôn
Ngẩng đầu xem mây màu đầy trời
Là thấy rõ phong ba thiên hạ
Thế giới kia rộng lớn bao la
Nhẹ nhàng chút và mở rộng chút
Người tươi cười sẽ là chính ta.

Một đêm cuối xuân 2024