Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2021 09:44, số lượt xem: 421

Đường xưa ngồi tựa mái đình
Cỏ xanh thơm ngát gợi tình trong ta
Gió nhẹ như hoà bài ca
Hoàng hôn buông xuống thiết tha đượm sầu
Chân trời góc bể là đâu
Ngày sau có nhớ hỏi câu hữu bằng
Mượn rượu say tới cung Hằng
Càn khôn vùng vẫy thoả hằng chí trai.

17.08.2021