Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/01/2024 22:01, số lượt xem: 208

Xoay ca theo lệnh cấp trên
Doanh số chất lượng đặt lên hàng đầu
Đi làm thì mang theo dầu
Căn tin cơm nhạt thấy rầu vệ sinh
Vào ca không nói linh tinh
Biên bản chờ đó không tình đâu anh
Chị nào có đẻ có sanh
Không tờ hôn thú khỏi tranh tiền mừng.
Anh nào chữ thắt ngang lưng
Vận hành thiết bị coi chừng rủi ro
Tiền lương phân xài nhỏ to
Để đến cuối tháng vẫn no cái lòng

Đi làm đừng có long bong
Rượu chè đề đóm nói không rạch mành
Đi làm phải biết đấu tranh
Nếu không ngoại quốc nó giành phần hơn
Củng cố tay nghề cao hơn
Sau này cuộc sống tru trơn trong ngoài.
Thời kỳ hội nhập nước ngoài
Công nhân cũng phải đoái hoài tiếng Anh
Trung cấp nghề đăng kí nhanh
Có bằng nghề sếp cho anh lương cao.

Thuở mới đi làm 2016