Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: giận tình (1)

Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 19/05/2023 10:51

Chung đường, chung bóng, chung đôi
Hỏi em, em chẳng trả lời nên xa
Con đường xa quá là xa
Hai mình đi hết... Hết xa... Bỗng gần!


2004

Nguồn: Quà tặng mùa đông, NXB Văn nghệ, 2007