25/09/2023 13:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giận

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 19/05/2023 10:51

 

Chung đường, chung bóng, chung đôi
Hỏi em, em chẳng trả lời nên xa
Con đường xa quá là xa
Hai mình đi hết... Hết xa... Bỗng gần!
2004

Nguồn: Quà tặng mùa đông, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Giận