Mưỡu đầu:
Quần xanh, áo trắng - thư sinh
Mười hai năm học cốt mình phải chăm
Đường vô đại học gian nan
Ai không có chí chẳng làm nên chi.

Hát nói:
Kém tài nhưng lòng không được nản
Học hành đâu phải một ngày xong
Bi quan chỉ khiến chuyện không xong
Có chí tất làm nên nghiệp lớn!

Tuổi nhỏ nhờ công cha mẹ dưỡng,
Lớn lên phải lấy hiếu làm đầu,

Tạo công danh để nở mặt về sau
Muốn vậy cần chăm lo việc học.

Không thừa nếu chăm dồi kiến thức,
Có ngày quạ sẽ hoá thành Công...
Rồi ra mới biết anh hùng!

Hà Nội, 03/07/2003

Bài hát nói được tác giả sáng tác vào kỳ nghỉ hè khi tác giả chuẩn bị vào lớp 11. Lúc đó, đọc trước các bài thơ trong sách Văn học 11 tác giả đã được làm quen với thể thơ Ca trù – Hát nói qua ba tác phẩm Bài ca ngất ngưởng của cụ Nguyễn Công Trứ, Hương Sơn phong cảnh ca của cụ Chu Mạnh Trinh và Bài ca lưu biệt của cụ Huỳnh Thúc Kháng, tác giả đã ngẫu hứng viết nên bài hát nói đầu tay này.