Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:30

Tủng tung! tung tủng! trống liên thành,
Giấc ngủ không đầy nửa trống canh.
Nệm thuý lạnh lùng thương chiếc bóng,
Gương nga thấp thoáng dọi bên mành.
Từ đâu chồng vợ chia nhau rứa,
Cho đó cha con cách bức mành.
Thôi thế cũng là trời khiến vậy,
Ta nguyền vào tử với ra sanh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932