Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 21:41

Trải lụa trời thảm ấm
Dệt bài ca triêu dương
Gọi nắng về dâng cảm
Hồn thiêng đoá hải đường

Từ hố thẳm em lên
Uyên nguyên vô sở trú
Từ hố thẳm em lên
Nụ hồng tươi vũ trụ

Hiến vạn loại TIM này
Nguồn ánh sáng thiên nhiên
Người, cỏ, cây, dã thú
Hãy thương nhau trọn hiền


Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002