Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2016 20:33

Phụ mẫu ân sâu phận hiếu tâm
Vô thường đâu dễ lấp tình thâm!
Ngưỡng mong Phật Tổ từ bi độ
Mẹ được về nương, nhẹ nghiệp trầm


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005