Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2016 07:50

Ai ơi giữa cuộc đời này
Nhân nhân quả quả vần xoay chính mình
Từ trong vô lượng kiếp sinh
Ta sống buông thả tánh tình tệ hư
Mắt, tai, mũi, lưỡi… chấp nư
Thấy, nghe, ngửi, nếm… ngục tù đam mê!
Vui buồn, thương ghét hả hê…
Ngày qua tháng lại ủ ê đường trần
Tử sinh, sinh tử phù vân
Chấp ngã hằng hữu vạn phần khổ đau
Sống chết luân hồi qua mau
Tưởng rằng ta được… ngờ đâu chẳng gì!
Có không, ảo giác sầu bi…
Chồng chất khổ luỵ mê si cuống cuồng
May thay trong cõi vô thường
Được gặp chánh pháp soi đường thức tâm
Tự mình thấy rõ sai lầm
Tự mình dừng lại nói làm mê tâm
Tự mình sám hối tự thân
Thay đổi quan niệm tinh thần sống tu
Ngày đêm tinh tấn công phu
Tự mình soi rọi mây mù ngày xưa
Quyết tu tự quyết bỏ chừa
Tâm tánh chấp thủ, nói bừa làm ngang
Nay nhờ giáo pháp Phật ban
Biết tin nhân quả soi đàng mà đi
Khi mê tham chấp sân si
Nay tỉnh chiếu diệu lưu ly hạnh hiền
Khi mê tham chấp đảo điên
Nay tỉnh tỏ rạng pháp duyên từ hoà
Khi mê tội lỗi hằng sa
Nay tỉnh tu tập thăng hoa thiện lành
Nam mô Phật pháp thiện sanh
Đại từ bi, đại hoá thành phúc ân.


Nguồn: Tạp chí Phật học Từ Quang (tập 16), NXB Phương đông, 2016