15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 05/11/2016 08:26

1.
Tôi tìm… tôi – tự thẩm sâu
Từ đâu tôi lại hiện trâu vào đời?
Tôi tìm… tôi – giữa cuộc đời
Mênh mông sóng nước… ầu ơi! Ví dầu…

2.
Tôi tìm… tôi – chốn bể dâu!
Ngàn năm chìm nổi nhịp cầu trần gian?
Tôi tìm… tôi – cõi nhân hoàn
Tử sinh vô lượng đa mang phong trần.

3.
Tôi tìm… tôi – kiếp phù vân
Lênh đênh tan hợp... xoay vần trái oan!
Tôi tìm… tôi – giấc kê vàng
Mới bình minh đã mơ màng hoàng hôn.

4.
Tâm hồn ơi! Hỡi tâm hồn?
Luân hồi mấy bận… bồn chồn đến đi!
Vui – buồn, được – mất, hỷ – bi
Tìm đâu gặp lại lưu ly chơn thần.

5.
Tôi tìm giác ngộ huyễn thân
Tứ đại giả hợp… hư trần bụi bay
Cuộc trăm năm… giấc mơ dàu
Phù sinh ảo mộng, lâu đài chiêm bao.

6.
Tôi tìm… tôi – cõi nhiệm mầu
Một ngày chợt ngộ ra vào tự tâm
Trâu ơi! Sáu mươi ba năm…
Khứ lai vô tận thậm thâm đi về!

7.
Tôi tìm… tôi – cội bồ đề
Kim cang vi diệu bốn bề… vốn không
Buồn vui ảo hoá tím hồng
Nhận ra huyễn tướng, tâm tòng tịch như.

8.
Tôi tìm… tôi – tánh huyền thư
Vô lượng Quang – Thọ… hiển từ phàm phu
Ngày ngày tinh tấn điều nhu
Tự tại tâm thức vô ưu… thanh lòng.

9.
Dòng đời như một dòng sông
Sáng tối, dơ sạch, lớn ròng… hạo nhiên!
Biết nhiếp phục, đoạn não phiền
Ấy là an trú thắng duyên ta bà!

10.
Kiếp người như một đoá hoa
Bình minh rạng rỡ, chiều tà rụng rơi…
Ai ơi! Thức tỉnh mộng đời
Tự mình thanh lọc khỏi nơi vui buồn!

11.
Tôi tìm… tôi – nẻo chơn thường
Pháp trần nhẹ phủi… khỏi vương khỏi sầu
Trâu ơi! Phật tánh thẳm sâu
Thiền quán chiếu diệu thượng cầu niềm vui.

12.
Năm xưa, muời bảy tháng mười
Có con trâu trắng hoá người dưới trăng
Năm nay, mười bảy tháng muời
Dưới trăng có bóng khách cười nhớ trâu!


Phù Vân am, 17/10 Tân Mão – 2011

Nguồn: Trang Hội Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh http://www.vbu.edu.vn/vbu...-giao-Viet-Nam-tai-Tp.HCM