Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2015 10:01

(Thay lời tựa)

Mây hồng cuối thẳm trời xa
Khách tìm phương tới thì... hoa nắng vàng!
Hỏi ra mới biết tên nàng
Tánh vốn sanh diệt ngỡ ngàng luống công

Bởi mây tình của hư không
Thiên thanh hồ biếc một dòng huyễn như
Pháp nào chẳng gọi kinh thư
Thôi về chép tạng TÂM THU gối đầu

Mỗi hoàng hôn nhớ tụng câu
"Đời ta là giấc chiêm bao mây hồng"


Thanh Tịnh am (Hà Tiên), Thu 74

Nguồn: Tặng phẩm dâng đời (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002