Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2015 09:40

Em có một trái tim
Trái tim em hồng đỏ
Mộng thắm ngàn ước mơ
Em làm sao dám bỏ.

Anh có một trái tim
Trái tim anh rạng ngời
Tình yêu Thuong đồng loại
Anh dâng hiến cho đời.

Mẹ cũng có trái tim
Trái tim mẹ thiêng liêng
Hy sinh cho con mãi
Mong sao con trọn hiền.

Cha cũng có trái tim
Trái tim cha thì khác
Trí dũng và sơn hà
Bia danh đời phải tạc.

Bồ-tát Quảng Đức thì
Có trái tim lưu ly
Chuyển tham tàn tỉnh thức
Trước ánh đạo từ bi.
 
Chúa cũng có trái tim
Tim bác ái vô biên
Thương vạn loài chịu đựng
Thập tự giá trên vai
Gánh vác cho NGƯỜI yên.

Phật cũng có trái tim
Mầu nhiệm và lặng im
Hào quang siêu nhật nguyệt
Chiếu thế mộng tam thiên
Giải thoát cõi trần duyên.

 Tôi cũng có trái tim
Trái tim tôi thì nguyện
Một nửa dâng PHẬT, NGƯỜI
Còn một nửa xin dâng
CÂY TÙNG PHƯƠNG BIỂN KHƠI.
 
Núi rừng và biển cả
Trời đất và muông chim
Cỏ cây và thú dã
Tất cả đều có tim.
 
Tôi cúi đầu mặc niệm
Những giọt máu hồng tươi
Những trái tim đại ngã
Đã điểm tô sinh hoá
Cho hằng vạn nụ cười.
 
TRÁI TIM - nguồn hơi thở
Phương Tâm Ca tuyệt vời.


Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002