Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2016 07:53

Bao la trời thăm thẳm
Bát ngát biển thậm thâm
Trôi trôi mây lợt đậm
Trong mát nước diệu trầm

Đất ươm đời mầm sống
Đá ươm người chí thiêng
Cỏ biêng biếc hương dại
Cây trổ cành nhiệm huyền

Người thăng hoa nhân văn
Thú thăng hoa ác hiểm
Thiên địa trời đất ơi...
Nhiên hạo như thị huyễn!

Hiền nhân bi tâm cảm
Thánh nhân từ mẫn tình
Trời thương người khuyến giảm
Phật thương đời lặng thinh!


Nguồn: Tạp chí Phật học Từ Quang (tập 12), NXB Phương đông, 2016