Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 07:07

(Kính tặng môn đồ pháp quyến Vạn Phật - Từ Đức & chư tôn đức, Phật tử Ban TTXH báo Giác Ngộ)

THƯƠNG thương tiếc tiếc bậc chơn hiền
TIỄN biệt người rời cõi thế duyên
HOÀ đạo hoà đời gương đức hạnh
THƯỢNG cầu Phật pháp mãi lưu truyền
TÔN sư nối tiếp Tiêu Sư phụ
THẬT kính kế thừa đức Tổ tiên
TĂNG phúc hoằng dương Tam bảo lực
TRƯỞNG phùng chân tánh hướng siêu nhiên

PHẬT pháp nhiệm màu chư Tổ xưa
GIÁO truyền dấu ấn mật tông thừa
HOA thiền thơm nhuận tươi hương sắc
TÔNG chỉ diệu huyền Bát nhã đưa
TRƯỞNG dưỡng từ bi gieo phúc tuệ
BAN ân cứu tế nắng cùng mưa
TỪ thuyền dong ruổi bao gian khổ
THIỆN sự một lòng sáng tối trưa

TUẦN tự ngày ngày lắm chuyện lo
BÁO đưa tin người khổ người chờ
GIÁC tri bệnh tật "xe lăn" giúp
NGỘ nhập cứu người "tim - mắt" cho
UỶ nhiệm - Tâm Viên, Chơn Tịnh hộ
VIÊN tròn khắp chốn hiện thân phò...
THƯỜNG hành bi nguyện Quan Âm độ
TRỰC hạnh thương đời vạn biến... hô!!

THÀNH tâm thể hiện biết bao lần
HỘI Vu Lan bạt khổ trầm luân
PHẬT ban phước thí doanh nhân tụ
GIÁO hoá thi ân hưởng ứng phần
TRUNG chuyển pháp duyên hoa đạo nở
ƯƠNG mầm từ thiện khắp xa gần
GIÁO khuyên tích tụ người người góp
HỘI chúng chan hoà đẹp thế gian

NIẾT thị bất sinh gương sáng mãi
BÀN chi bất diệt hạnh lưu truyền
AN tâm thanh thoát tròn công đức
NGHỈ trụ pháp thân chánh quả thiền
NGHÌN phúc bồ đề hương toả ngát
THU đông tịch chiếu sáng tam thiên
VĨNH hồi hội tụ chơn như trí...
BIỆT trú Niết bàn tịnh hạo nhiên


Toà soạn Giác ngộ, 17-6 Kỷ Sửu - 2009

Nguồn: Tuần báo Giác ngộ, số 498, 15-8-2009