Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2015 15:31

Nước mắt dòng sông thảm
Chảy vô lượng kiếp rồi
Từng hạt buồn... sâu thấm
Tâm tình của cuộc đời


Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002