Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 19:08

Áo em trắng cả chiều mưa
Trắng phương hiền nội thêu thùa vá may
Dù đời nhiều nỗi đắng cay
Mùa thu mãi mãi tươi ngày Việt Nam


Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002