Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2017 20:52

Giữa thôn có gốc đào tiên
Nhiều quả ngon ngọt khơi duyên gọi mời
Người đi đường muốn ăn chơi
Bèn trèo lên hái, tức thời thoả mong
Vừa trèo lên, chưa hái xong
Người thứ hai đến - còn mong đem về
Quyết đốn, hái quả xum xuê
Bèn đốn cây ngã tung hê ý tình
Thấy thế, người trên buông mình
Không dám nấn ná luỵ tình khốn nguy
Dục vọng tương tợ trái cây
Khổ nhiều, vui ít hiểm nguy khôn cùng
Xả ly dục, khỏi lao lung
Người trí tỉnh thức, bi hùng điều nhu


Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013