Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2017 20:30

Lại ái dục như rắn hoang
Rất độc, rất dữ vô vàn hiểm nguy
Một ngày có kẻ ngu si
Đưa tay kêu rắn mổ đi chăng là?
Đáp rằng: nhất định lánh xa
Nếu cho rắn mổ ắt là chết ngay
Cũng vậy, dục vọng xưa nay
Y như rắn độc lưu đày kẻ ngu
Người trí tỉnh thức tập tu
Quyết xả ly dục, công phu mới thành


Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013