Đăng ngày 11/05/2020 02:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/05/2020 14:34, số lượt xem: 152

Dịch giả Đường thi Tây Hoa Tử
Kiến giải mới lạ suốt hồn thơ
Không bị ảnh hưởng từ định kiến
Thơ dịch trọn vẹn nét bản sơ.

Đọc thơ người trước đã dịch qua
Tây Hoa dịch sau quá khác biệt
Người trước không có sau có chăng?
Thông suốt hồn thơ ý liền mạch.

Fanpage clb cổ học tinh hoa
02:46 thứ 2 11052020