Đăng ngày 03/07/2015 13:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Dã Tràng Cát vào 03/07/2015 13:41, số lượt xem: 355

Em đây cũng sẽ bước theo chàng
Đất tổ ngàn năm bổn phận mang
Vận nước hồn linh đời Thục Phán
Mạng dân cốt nhục thuở Hồng Bàng
Trời Đông biển đảo, sao đau nhói
Đất Bắc dâu ngàn, cứ xốn xang
Lịch sử nhân loài đường phía trước
Đức tin kiên vững, ách thôi choàng.