Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Trung hiện đại
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2008 01:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/03/2008 11:34

海韻「女郎,單身的女郎,
 你為什么留戀
 這黄昏的海邊?
女郎,回家吧,女郎!」
 「啊不;回家我不回,
 我愛這晚風吹:」
 在沙灘上,在暮靄里,
有一個散發的女郎
徘徊,徘徊。「女郎,散發的女郎,
 你為什么彷徨
 在這冷清的海上?
女郎,回家吧,女郎!」
 「啊不;你聽我唱歌,
 大海,我唱,你來和:」
 在星光下,在涼風里,
輕蕩著少女的清音
高吟,低哦。「女郎,膽大的女郎!
 那天邊扯起了黑幕,
 這頃刻間有惡風波
女郎,回家吧,女郎!」
 「啊不;你看我凌空舞,
 學一個海鷗沒海波:」
 在夜色里,在沙灘上,
急旋著一個苗條的身影
婆娑,婆娑。「聽呀,那大海的震怒,
 女郎回家吧,女郎!
看呀,那猛獸似的海波,
 女郎,回家吧,女郎!」
「啊不;海波他不來吞我,
 我愛這大海的顛簸!」
 在潮聲里,在波光里,
 啊,一個慌張的少女在海沫里,
蹉跎,蹉跎。「女郎,在哪里,女郎?
 在哪里,你嘹亮的歌聲?
在哪里,你窈窕的身影?
 在哪里,啊,勇敢的女郎?」
黑夜吞沒了星輝,
 這海邊再沒有光芒;
海潮吞沒了沙灘,
 沙灘上再不見女郎,
再不見女郎!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đình Sử

1.

"Ơi cô gái, một mình cô gái
Vì sao mê luyến mãi
Bãi biển lúc hoàng hôn?
Hãy về nhà thôi, hỡi cô gái ơi!"
"Ồ không, tôi chẳng về nhà
Tôi yêu gió chiều thổi"
Trên bãi cát, dưới bóng chiều
Một cô gái xoã tóc
Thơ thẩn, thẩn thơ.

2.

"Ơi cô gái xoã tóc, cô gái
Vì sao cô cứ mãi bồi hồi
Trên biển lạnh vắng bóng người?
Hãy về nhà thôi, hỡi cô gái ơi!"
"Ồ không, xin nghe tôi hát
Này biển, tôi ca, biển đệm"
Dưới ánh sao, trong gió lạnh
Tiếng hát trong ngần cô thiếu nữ ngân nga
Lúc gần, lúc xa.

3.

"Ơi cô gái bạo gan, cô gái
Bên chân trời đã dậy màn đen
Trong chốc lát có luồng gió dữ
Về nhà thôi, hỡi cô gái ơi!"
"Ồ không, hãy xem tôi bay múa
Học hải âu lướt sóng biển chơi"
Trong đêm tối, trên bãi cát
Bóng chiếc thân mềm mại xoay tròn
Lượn tròn, lượn tròn.

4.

"Kìa nghe biển lớn thét gầm
Về nhà thôi, hãy về cô gái
Kìa xem đàn mãnh thú sóng dào
Về nhà thôi, hỡi cô gái ơi!"
"Ồ không, sóng biển chẳng đến nuốt tôi
Tôi thích biển khơi lật úp"
Trong ngọn triều, trong ánh sóng
Một cô gái trong bọt sóng luống cuống
Sẩy chân, trượt chân.

5.

"Hỡi cô gái, giờ đâu, cô gái?
Giờ ở đâu tiếng hát véo von?
Giờ ở đâu tấm thân mềm mại?
Giờ ở đâu thiếu nữ bạo gan?"
Đêm đen nuốt chửng ánh sao
Ngọn triều nuốt chửng bãi cát
Trên bãi biển đâu còn cô gái
Không còn thấy đâu cô gái!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Hải vận

海韻
“女郎,單身的女郎,
 你為什么留戀
 這黄昏的海邊?
女郎,回家吧,女郎!”
 “啊不;回家我不回,
 我愛這晚風吹:”
 在沙灘上,在暮靄里,
有一個散發的女郎
徘徊,徘徊。“女郎,散發的女郎,
 你為什么彷徨
 在這冷清的海上?
女郎,回家吧,女郎!”
 “啊不;你聽我唱歌,
 大海,我唱,你來和:”
 在星光下,在涼風里,
輕蕩著少女的清音
高吟,低哦。“女郎,膽大的女郎!
 那天邊扯起了黑幕,
 這頃刻間有惡風波
女郎,回家吧,女郎!”
 “啊不;你看我凌空舞,
 學一個海鷗沒海波:”
 在夜色里,在沙灘上,
急旋著一個苗條的身影
婆娑,婆娑。“聽呀,那大海的震怒,
 女郎回家吧,女郎!
看呀,那猛獸似的海波,
 女郎,回家吧,女郎!”
“啊不;海波他不來吞我,
 我愛這大海的顛簸!”
 在潮聲里,在波光里,
 啊,一個慌張的少女在海沫里,
蹉跎,蹉跎。“女郎,在哪里,女郎?
 在哪里,你嘹亮的歌聲?
在哪里,你窈窕的身影?
 在哪里,啊,勇敢的女郎?”
黑夜吞沒了星輝,
 這海邊再沒有光芒;
海潮吞沒了沙灘,
 沙灘上再不見女郎,
再不見女郎!

徐志摩


Hải vận


Nhất

“ Nữ lang , đan thân đích nữ lang ,
Nhĩ vi thập yêu lưu luyến
Giá hoàng hôn đích hải biên ?
Nữ lang , hồi gia ba , nữ lang !”
“ A bất ; hồi gia ngã bất hồi ,
Ngã ái giá vãn phong xuy :”
Tại sa than thượng , tại mộ ải lý  ,
Hữu nhất cá tán phát đích nữ lang
Bồi hồi , bồi hồi .

Nhị

“ Nữ lang , tán phát đích nữ lang ,
Nhĩ vi thập yêu bàng hoàng
Tại giá lãnh thanh đích hải thượng ?
Nữ lang , hồi gia ba , nữ lang !”
“ A bất ; nhĩ thính ngã xướng ca ,
Đại hải , ngã xướng , nhĩ lai hòa :”
Tại tinh quang hạ , tại lương phong lý ,
Khinh đãng trứ  thiếu nữ đích thanh âm
Cao ngâm , đê nga .

Tam

“ Nữ lang , đảm đại đích nữ lang !
Na thiên biên xả khởi liễu hắc mạc ,
Giá khoảnh khắc gian hữu ác phong ba
Nữ lang , hồi gia ba , nữ lang !”
“ A bất ; nhĩ khán ngã lăng không vũ ,
Học nhất cá hải âu một hải ba :”
Tại dạ sắc lý , tại sa than thượng ,
Cấp toàn trứ nhất cá miêu điều đích thân ảnh
Bà sa , bà sa .

Tứ

“ Thính nha , na đại hải đích chấn nộ ,
Nữ lang hồi gia ba , nữ lang !
Khán nha , na mãnh thú tự đích hải ba ,
Nữ lang , hồi gia ba , nữ lang !”
“ A bất ; hải ba tha bất lai thôn ngã ,
Ngã ái giá đại hải đích điên bá !”
Tại triều thanh lý , tại ba quang lý ,
A , nhất cá hoảng trương đích thiếu nữ tại hải mạt lý  ,
Tha đà , tha đà 。

Ngũ

“ Nữ lang , tại na lý  , nữ lang ?
Tại na lý  , nhĩ liệu lượng đích ca thanh ?
Tại na lý  , nhĩ yểu điệu đích thân ảnh ?
Tại na lý  , a , dũng cảm đích nữ lang ?”
Hắc dạ thôn một liễu tinh huy ,
Giá hải biên tái một hữu quang mang ;
Hải triều thôn một liễu sa than ,
Sa than thượng tái bất kiến nữ lang ,
Tái bất kiến nữ lang !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời