Mặt em như tấm gương
Anh nhìn thấy quê hương.

Kìa đôi mắt, đôi mắt
Dòng sông yêu trong vắt.

Kìa vừng trán thanh thanh
Khoảng trời xa yên lành.

Miệng em cười tươi thắm
Như vườn xanh nắng ấm.

Giọng nói em chan hoà
Như không khí quê ta.

Hôm qua ai thù giặc
Mà môi em mím chặt?

Hôm nay ai xót thương
Mà mi em mờ sương?

Ôi miền Nam yêu dấu
Trên mặt em yêu dấu.

Ôi tháng năm nhớ thương
Mặt em là quê hương.


1-1-1963

Nguồn: Tế Hanh, Hai nửa yêu thương, NXB Văn học, 1963 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)