Anh Morrison ơi
Ngọn lửa tự thiêu của anh là ngọn lửa thiêng liêng
Sáng nguyên chất từ tâm hồn dân tộc
Ngọn lửa của Oa-dinh-tơn giương cao cờ độc lập
Ngọn lửa của Lin-côn chống chế độ buôn người
Ngọn lửa của hàng thế kỷ mồ hôi
Những công nhân khai mỏ vàng mỏ bạc
Những nông dân mở mang đồng bát ngát
Ngọn lửa của Ê-đi-xơn nhà bác học, của Uyt-man nhà thơ
Ngọn lửa kiên cường của cụ Alice Herz
Đem cái chết cứu thanh danh nước Mỹ

Ôi ngọn lửa sáng ngời chân lý
Hãy đốt hết đi bọn cuồng loạn chiến tranh
Những kẻ thù của công lý hoà bình
Bọn buôn bán văn minh khoa học
Đốt cháy đi lũ tướng tá ngập bùn lầu Năm Góc
Ngực đầy huân chương làm bằng máu với dollar
Bọn Taylor, Cabot Lodge, McNamara
Tủ đầy ắp những cổ phần tội ác
Đốt cháy đi bọn cường quyền toà Bạch ốc
Lyndon Johnson tên tổng thống giết người
Đốt cháy đi tất cả bọn cao bồi
Những Park Chung-hee, Nguyễn Cao Kỳ, lũ chó săn giặc Mỹ

Hỡi anh Morrison người chiến sĩ
Anh biết không đã 11 năm rồi
Bom napalm thiêu huỷ xóm làng tôi
Từ em bé miệng còn thơm sữa mẹ
Đến chiếc lá đang xanh, nụ hoa vừa hé
Đều cháy thiêu trong lửa quỷ xâm lăng
Nhưng chúng tôi có ngọn lửa anh hùng
Để đốt cháy tan tành bè lũ giặc
Đó là lửa căm thù của hai miền Nam Bắc
Anh Morrison ơi khi anh lấy lửa tự thiêu mình
Anh đã để cả lòng tin trong đó
Một ngọn lửa cho ngày mai sáng tỏ

Ôi những ngọn lửa đấu tranh từ Việt Nam đến trong lòng nước Mỹ
Sẽ bùng lên đốt cháy bè lũ chiến tranh trong bể lửa căm hờn


10-11-1965

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]