Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 19/03/2008 20:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/11/2009 23:32

Bốn phương bay mỏi cánh hồng
Đường mây bãi tuyết chán lòng tha hương
Tản Viên bóng gác tà dương
Gió thu giục khách lên đường về quê
Trùng dương rót chén hoàng huê
Năm đi tính lại năm về ba ba
Bắc, Nam bao độ vào ra
Tình duyên gặp gỡ này là những ai?
Còn về còn nhớ đến người
Còn duyên văn tự, còn nhời nước non
Biết nhau từ “Khối tình con”
Quen nhau từ thủa tóc còn đương xanh
Yêu nhau sáu tháng “Hữu thanh”
“Tản Đà thư điếm” Hà thành nối duyên
Nước non đã nặng nhời nguyền
“An Nam tạp chí” con thuyền lênh đênh
Phong ba đành gạt “Khối tình”
Tám năm tay lái một mình ngược xuôi
Quản chi sông rộng, doành khơi
Buồm không thuận gió, ai ơi cũng đành
Bẽ bàng tóc bạc rừng xanh
Thôn quê nay với đô thành khác xa
Phòng văn ai kẻ vào ra
Sương thu bốn giậu, giăng tà nửa hiên...


1933

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945