16/08/2020 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một bức thư của người nhà quê

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 19/03/2008 20:39

 

Bốn phương bay mỏi cánh hồng
Đường mây bãi tuyết chán lòng tha hương
Tản Viên bóng gác tà dương
Gió thu giục khách lên đường về quê
Trùng dương[1] rót chén hoàng huê[2]
Năm đi tính lại năm về ba ba[3]
Bắc, Nam bao độ vào ra
Tình duyên gặp gỡ này là những ai?
Còn về còn nhớ đến người
Còn duyên văn tự, còn nhời nước non
Biết nhau từ “Khối tình con”
Quen nhau từ thủa tóc còn đương xanh
Yêu nhau sáu tháng “Hữu thanh”
“Tản Đà thư điếm” Hà thành nối duyên
Nước non đã nặng nhời nguyền
“An Nam tạp chí” con thuyền lênh đênh
Phong ba đành gạt “Khối tình”
Tám năm tay lái một mình ngược xuôi
Quản chi sông rộng, doành khơi
Buồm không thuận gió, ai ơi cũng đành
Bẽ bàng tóc bạc rừng xanh
Thôn quê nay với đô thành khác xa
Phòng văn ai kẻ vào ra
Sương thu bốn giậu, giăng tà nửa hiên...
1933

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
[1] Tết cửu trùng mồng chín tháng chín âm lịch.
[2] Chén hoàng hoa là nói chén rượu cúc.
[3] Năm 1933, An Nam tạp chí đình bản hẳn, Tản Đà lui về làng Khê Thượng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Một bức thư của người nhà quê