15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 21:28

Non xanh xanh
Nước xanh xanh
Nước non như vẽ bức tranh tình!
Non nước tan tành
Giọt luỵ tràn năm canh!
Đêm năm canh
Luỵ năm canh
Nỗi niềm non nước
Đố ai quên cho đành!
Quên sao đành
Nhớ sao đành
Trần hoàn xa cách
Bồng Lai non nước xanh xanh!


(Giấc mộng con II 1932)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002