16/08/2022 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát của Tây Thi

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 21:28

 

Non xanh xanh
Nước xanh xanh
Nước non như vẽ bức tranh tình!
Non nước tan tành
Giọt luỵ tràn năm canh!
Đêm năm canh
Luỵ năm canh
Nỗi niềm non nước
Đố ai quên cho đành!
Quên sao đành
Nhớ sao đành
Trần hoàn xa cách
Bồng Lai non nước xanh xanh!
(Giấc mộng con II 1932)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Bài hát của Tây Thi