Đà Nẵng chiều mùa thu
Bồi hồi nghe biển hát
Dấu chân nào trên cát
Nhắc chuyện mình ngày xưa.

Khi nắng xuống hàng dừa
Lao xao làn gió mát
Sóng hôn lên bờ cát
Cát tan vào biển khơi.

Dù đã hẹn nhau rồi
Mùa thu về với biển
Em về chiều Đà Nẵng
Anh đến mùa thu đi.

Chẳng kịp nói điều chi
Ta thêm xa nhau mãi
Rồi bao lần trở lại
Bao lần anh chờ mong.

Nào em biết hay không
Anh lại về Đà Nẵng
Chiều thu nghe biển hát
Thêm nhớ người năm xưa.

Đà Nẵng chiều nay mưa
Như mắt người con gái
Thôi biển đừng nhắc lại
Nao lòng chuyện mùa thu.