Từng lát thịt cắt thật đều,
Xếp đầy mặt đĩa với nhiều hương thơm.
Đĩa rau tươi mát vừa đơm,
Chuối xanh, giá đỗ, rau thơm...gọi mời.

Cuốn bánh tráng dẻo bạn ơi,
Lát thịt, lát chuối, giá rồi tới rau.
Mắm nêm đậm vị chấm vào,
Cay nồng, thơm béo... hoà nhau, tuyệt vời!