Covid-19 ơi
Từ nơi nào mi tới
Mà mi làm thế giới
Tiêu điều và đảo điên

Ngày mỗi ngày nhiều thêm
Bao nhiêu ca nhiễm mới
Bệnh viện nhiều người tới
Trường học thì bỏ không

Thế giới rộng mênh mông
Mà không đi đâu được
Khắp nơi đều sợ dịch
Phong toả và cách ly

Hàng không ít người đi
Du lịch không người đến
Thêm bệnh viện dã chiến
Thiếu khẩu trang để dùng

Khan hiếm nước khử trùng
Bao nhiêu người nghỉ việc
Thu nhập ngày một ít
Lo lại càng lo hơn

Nhưng ta chẳng hoang mang
Xa gần đoàn kết lại
Dù khó khăn đến mấy
Quyết đẩy lùi dịch đi

Sợ cũng chẳng được gì
Vaccine rồi có sớm
Dù bao nhiêu covid
Sẽ diệt hết cả thôi

Để các em vui chơi
Khăn đỏ quàng đến lớp
Nở nụ cười tươi sáng
Như ngày xưa, ngày xưa...